Kontakt

Forespørgsler kan rettes til formanden

Helge Petersen:
Mail: formand@askov-vand.dk
Mobil: 2334 6324

Henvendelse vedrørende uheld, drift kontakt:

Christian Dahl:
Mail: cd@jlmteknik.dk
Mobil: 2327 5710

Henvendelse vedrørende tilsyn, installationer og Website kontakt:

Jesper Lyngsø:
Mail: itteknik@askov-vand.dk
Mobil: 2093 7318

Henvendelse vedrørende vandregning, måleraflæsning og flytning kontakt:

Hanne Lützen,:
Mail: kasserer@askov-vand.dk
Mobil: 2525 6600

Klager

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.

;