Driftstatus


28-03-2020: Alt normalt


11-12-2018 : Elforsyning har meddelt at der lukkes for strømmen den 21.12-2018 mellem 09-11 som følge her af kan der forekomme problemmer med vandforsyninbngen

29-11-2018 : Der vil i dag pga. ledningsbrud på Askov Kirkevej forkomme periodisk udfald pga. reparation af vandlening

29-10-2018 : Der vil i perioden 08.30-11.30 værer periodisk udfald pga. reparation af vandlening på Møllevej

29-06-2017 : En ekstern entreprenør, har gravet en vandledning over på kongevænget
;