Velkommen til Askov vandværk

Opsætning af målerudstyr

For at sikre aflæsning af alle Askov Vandværks fjernaflæstes vandmålere, er der nogle steder i Askov opsat målerudstyr på lygepæle.
Målerne er Askov Vandværks egendom og må ikke beskadiges

Generalforsamlingen blev afholdt den 14.03.18

på Hotel Skibelund Krat: Referat kan læses her


Takstblad for 2018

hent det her

Pesticidet desphenyl-chloridazon

Askov vandværk har ekstraordinært teste alle fire boringer for pesticidet desphenyl-chloridazon som har været omtalt i medierne i den sidste tid.
der var som forvendtet ingen grund til bekymring

Vandkvaliteten i Askov er helt i top

se evt. vandanalyserne her

Boring DGU 132.1630
Boring DGU 132.852
Boring DGU 132.637
Boring DGU 132.346


Priser i 2017

Askov Vandværk har ingen planer om at hæve M3 prisen fra den nuværende pris på 3,75 kr./M3 i 2017

Kontrol af vandkvalitet

Vandkvalitetsmålinger kan ses under punktet VANDKVALITET.
Seneste ( 2018-09-02 ) klik her


; ;