Vandkvalitet og kontrol

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.
 

Der udføres følgende kontroltyper:


Gruppe A - parametre (forbrugers taphane)

Eschericia coli Lugt og smag
Coliforme bakterier pH
Kimtal v. 22ºC Ledningsevne
Vandets udseende (farve og uklarhed) Jern
Turbiditet Nitrit*

*Hvis ammonium er højere end 0,05 mg/l. Udtages på afgang-vandværk

Gruppe B - parametre (forbrugers taphane)

Hovedbestanddele
Farve Chlorid
Temperatur Sulfat
NVOC Nitrat
Natrium Nitrit
Ammonium Fluorid
Uorganiske sporstoffer
Aluminium Chrom
Antimon Cyanid
Arsen Kobber
Bly Kviksølv
Bor Nikkel
Cadmium Selen
Cobolt Zink
Organiske mikroforureninger
Pentachlorphenol Benzen
Acrylamid Benz(a)pyren
Epichlorhydrin Fluoranthen
Vinylchlorid Sum af PAH
Flygtige organiske chlorforbindelser PFAS-forbindelser
Pesticider og nedbrydningsprodukter
Aldrin Metalaxyl/metalaxyl-M
Dieldrin Metribuzin
Heptachlor Simazin
Heptachlorepoxid 2,6-dichlorbenzosyre
Atrazin 2,4-dichlorphenol
Bentazon 2,6-dichlorphenol
Dichlobenil 4CPP
Dichlorprop 2,6-DCPP
Diuron 4-Nitrophenol
ETU (Ethylenthiourea) AMPA
Glyphosat 2,6-dichlorbenzamid (BAM)
Hexazinon
MCPA N-(2,6-dimethylphenyl)-N-
Mechlorprop (Methoxyacetyl)alanin


Vandanalyse


Sådan læses en vandanalyse

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måler der regelmæssigt for.
 

Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet. 


Vandværkets seneste kvalitetskontrol

Herunder ses resultaterne fra de lovpligtige kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket.

Såfremt du har spørgsmål til resultaterne, er du altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.
 

Dato Analyserapport
2018-09-02AR-18-CA-00699231-01.pdf
2018-09-02AR-18-CA-00699234-01.pdf
2018-09-02AR-18-CA-00699238-01.pdf
2018-09-30AR-18-CA-00718862-01.pdf
2018-09-30AR-18-CA-00718863-01.pdf
2018-11-07AR-18-CA-00733168-01.pdf
2018-11-07AR-18-CA-00733169-01.pdf
2019-02-10AR-19-CA-00763761-01.pdf
2019-02-11AR-19-CA-00763763-02.pdf
2019-05-23AR-19-CA-00794492-01.pdf
2019-05-14AR-19-CA-00794493-01.pdf
2019-09-17AR-19-CA-00868368-01.pdf
2019-09-11AR-19-CA-00868370-01.pdf
2019-09-11AR-19-CA-00868372-01.pdf
2019-11-27AR-19-CA-00899953-01.pdf
2019-11-27AR-19-CA-00899955-01.pdf
2020-03-01AR-20-CA-00929313-01.pdf
2020-03-01AR-20-CA-00929314-01.pdf
2020-03-10AR-20-CA-00929319-01.pdf
2020-03-10AR-20-CA-00929321-01.pdf
2020-05-03AR-20-CA-00947775-01.pdf
2020-05-16AR-20-CA-00947776-01.pdf
2020-09-04AR-20-CA-20027795-01.pdf
2020-09-04AR-20-CA-20027797-01.pdf
2020-11-14AR-20-CA-20062631-01.pdf
2020-11-14AR-20-CA-20062632-01.pdf
2021-02-10AR-21-CG-21012444-01.pdf
2021-02-10AR-21-CG-21012445-01.pdf
2021-02-20AR-21-CG-21012448-01.pdf
2021-04-27AR-21-CG-21042054-01.pdf
2021-05-16AR-21-CG-21042060-01.pdf
2021-08-01AR-21-CG-21083774-01.pdf
2021-08-01AR-21-CG-21083775-01.pdf
2021-11-17AR-21-CG-21128680-01.pdf
2021-11-17AR-21-CG-21128681-01.pdf
2022-03-06AR-22-CG-22023858-01.pdf
2022-03-06AR-22-CG-22023859-01.pdf
2022-08-16AR-22-CG-22087927-01.pdf
2022-08-16AR-22-CG-22087937-01.pdf
2022-08-16AR-22-CG-22087940-01.pdf
2022-12-01AR-22-CG-22128855-01.pdf
2022-12-01AR-22-CG-22128856-01.pdf
2023-02-02AR-23-CG-23007498-01.pdf
2023-02-02AR-23-CG-23007499-01.pdf
2023-05-16AR-23-CG-23036840-01.pdf
2023-06-18AR-23-CG-23036841-01.pdf
2023-09-03AR-23-CG-23073487-01.pdf
2023-09-03AR-23-CG-23073507-01.pdf
2023-09-03AR-23-CG-23073508-01.pdf
2023-11-26AR-23-CG-23100973-01.pdf
2023-11-26AR-23-CG-23100964-01.pdf
2024-02-20Analyserapport_30675-509289.pdf
2024-02-25Analyserapport_30675-509285.pdf
;