Velkommen til Askov vandværk

Dagsorden for generalforsamlingen den 6. marts 2019,
kl. 19.30 på Hotel Skibelund Krat

 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Formanden aflægger beretning om det forgangne år
 • 3. Det reviderede regnskab for 2018 forelægges til godkendelse
 • 4. Budget for 2019 fremlægges herunder:
  • a. Godkendelse af det årlige honorar til formanden og den øvrige bestyrelse
  • b. Godkendelse af kapitalpolitikken
 • 5. Behandling af indkomne forslag
  • Forslag om ændring af vedtægter fra I/S til A.M.B.A.
 • 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
  På valg er:
  • a. Christian Dahl (modtager genvalg)
  • b. Mogens Viborg Andersen (modtager ikke genvalg)
  • c. Helge Petersen (modtager genvalg)
  • d. John Rossmann (suppleant)
 • 7. Valg af revisor Hanne Lützen og revisorsuppleant Henning Rose
 • 8. Eventuelt

Af hensyn til det praktiske omkring arrangementet skal der ske tilmelding på
formand@askov-vand.dk eller på telefon 2334 6324 senest d. 1. marts.
Vel mødt.
Med venlig hilsen bestyrelsen.

Dagsorden


Takstblad for 2019

hent det her

Pesticidet desphenyl-chloridazon

Askov vandværk har ekstraordinært teste alle fire boringer for pesticidet desphenyl-chloridazon som har været omtalt i medierne i den sidste tid.
der var som forvendtet ingen grund til bekymring

Vandkvaliteten i Askov er helt i top

se evt. vandanalyserne her

Boring DGU 132.1630
Boring DGU 132.852
Boring DGU 132.637
Boring DGU 132.346


Priser i 2017

Askov Vandværk har ingen planer om at hæve M3 prisen fra den nuværende pris på 3,75 kr./M3 i 2017

Kontrol af vandkvalitet

Vandkvalitetsmålinger kan ses under punktet VANDKVALITET.
Seneste ( 2019-02-11 ) klik her


; ;